Ecclesiastes 12 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Alalahanin mo rin naman ang Maylalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan, bago dumating ang mga masamang araw, at ang mga taon ay lumapit, pagka iyong sasabihin, Wala akong kaluguran sa mga yaon; 2 Bago ang araw, at ang liwanag, at ang buwan, at ang mga bituin ay magdilim, at ang mga alapaap ay magsibalik pagkatapos ng ulan. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); A + A-Print Email. Change Language {{#items}} {{local_title}} English-Tagalog Bible. document.write(sStoryLink0 + "

"); English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 3 For everything there is a season, and a time for every matter under heaven: God has appointed the times and seasons, the events of our lives, the happy and the sad, the easy and the difficult. 3 To every thing there is a season, and a time to every purpose under the heaven: 2 A time to be born, and a time to die; a time to plant, and a time to pluck up that which is planted; 3 A time to kill, and a time to heal; a time to break down, and a time to build up; 4 A time to weep, and a time to laugh; a time to mourn, and a time to dance; en (Ecclesiastes 3:11) This makes humans feel powerless in the face of death but, at the same time, arouses in them an unrelenting desire to live. To every thing there is a season, and a time to every purpose under the heaven. Need some help understanding theology? 3 A time to kill, and a time to heal; a time to tear down, and a time to build. Note: The text above is just a book overview and is not part of the Bible. 3 Kung ang mga alapaap ay mapuno ng ulan, ay tumutulo sa lupa: at kung ang punong kahoy ay mabuwal sa dakong timugan, o sa dakong hilagaan sa dakong kabuwalan ng kahoy, … 1 The words of a the Preacher, 1 the son of David, b king in Jerusalem.. 2 c Vanity 2 of vanities, says a the Preacher,. 14Nalalaman ko, na anomang ginagawa ng Dios, magiging magpakailan pa man: walang bagay na maidadagdag, o anomang bagay na maaalis: at ginawa ng Dios, upang ang tao ay matakot sa harap niya. Ecclesiastes 5 Fear God. Ask Us! Questions. 9 Ano ang pakinabang ng manggagawa sa lahat ng pagsisikap niya?+ 10 Nakita ko ang gawaing ibinigay ng Diyos sa mga anak ng tao para maging abala sila. Ecclesiastes 3:15 - TAGALOG. We here behold Solomon ret... 1:4 - 8 All things change, and never rest. And there is a time for every event under heaven ~ 2 A time to give birth, and a time to die; A time to plant, and a time to uproot what is planted. Ecclesiastes 3:1-4 English Standard Version (ESV) A Time for Everything. Ask a Question Got a Bible related Question? Chapters. Tagalog Bible: Ecclesiastes. 1 Sa bawa't bagay ay may kapanahunan, at panahon sa bawa't panukala sa silong ng langit: . Ecclesiastes 3:12 Or do good; Ecclesiastes 3:15 Or will call the past to account. 4 A time to weep, and a … English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. { 1 There is an appointed time for everything, and a time for every affair under the heavens. Ecclesiastes 5 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ingatan mo ang iyong paa pagka ikaw ay napasasa bahay ng Dios; sapagka't ang paglapit upang makinig ay maigi kay sa magbigay ng hain ng mga mangmang: sapagka't hindi nila nalalaman na sila'y nagsisigawa ng kasamaan. Bible Language English. Summary Reference: gotquestions.org. if(sStoryLink0 != '') Human translations with examples: 12 1, tagalog, 1/2 beats, roma 12: 12, awit 62 1 2, isa't kalahati. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Manunulat 9:10 - Anomang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan; sapagka't walang gawa, ni katha man, ni kaalaman man, ni karunungan man, sa Sheol, na iyong pinaparunan. 1 Contextual translation of "ecclesiastes 12:1 2" into Tagalog. by Matt Slick | Dec 1, 2008 | Sermons, Christian Living “There is an appointed time for everything. Ecclesiastes 3 ; ECCLES 3:1 To every thing there is a season, and a time to every purpose under the heaven: ECCLES 3:2 A time to be born, and a time to die; a time to plant, and a time to pluck up that which is planted; ECCLES 3:3 A time to kill, and a time to heal; a time to break down, and a time to build up; Get an Answer. And there is a time for every event under heaven” God appoints the times and seasons . but g the earth remains forever.. 5 h The sun rises, and the sun goes down,. 2 A time to give birth, and a time to die; a time to plant, and a time to uproot the plant. 3 Panahon ng pagpatay, at panahon ng pagpapagaling; panahon ng paggiba, at panahon ng pagtatayo; . These words are words for every person, in every place, in every circumstance. Palalakasin ki... Jeremiah 29:11   Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo; mga planong hindi ninyo ikakasama kundi para sa inyong ikabubu... Corinthians 13:4-7 BIBLE TAGALOG VERSES "Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin,  hindi mayabang ni mapagmataas... 1 John 1:9 Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga it... James 1:12 Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok; sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpa... Romans 6:23 Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan, sa pamam... Matthew  11:28-30 Tagalog Verses     "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin... Philippians 4:6-7 - Bible Tagalog Verses   "Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. KJV: King James Version . 1 Ang mga salita ng Mangangaral, na anak ni David, hari sa Jerusalem.. 2 Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng Mangangaral; walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan.. 3 Anong pakinabang mayroon ang tao sa lahat ng kaniyang gawa, na kaniyang ginagawa sa ilalim ng araw?. A Time for Everything. 3 For everything there is a season, and a time for every matter under heaven: 2 a time to be born, and a time to die; a time to plant, and a time to pluck up what is planted; 3 a time to kill, and a time to heal; a time to break down, and a time to build up; 4 a time to weep, and a … 1:1 - 3 Much is to be learned by comparing one part of Scripture with another. en (Ecclesiastes 3:11) This makes humans feel powerless in the face of death but, at the same time, arouses in them an unrelenting desire to live. d All is vanity.. 3 e What f does man gain by all the toil. Home » »Unlabelled » Ecclesiastes 3:1 - BIBLE Tagalog Verses. Ecclesiastes 3:17 Literally a time for every matter, for every action there; Ecclesiastes 3:18 There is considerable difference of opinion about the meaning of this verse. V. 1 – “There is an appointed time for everything. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ... ”Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras.”, Pighati At Kalungkutan [Grief And Sorrow]. 1 Ingatan mo ang iyong paa pagka ikaw ay napasasa bahay ng Dios; sapagka't ang paglapit upang makinig ay maigi kay sa magbigay ng hain ng mga mangmang: sapagka't hindi nila nalalaman na sila'y nagsisigawa ng kasamaan. Manunulat 3:11 - Ginawa niya ang bawa't bagay na maganda sa kapanahunan niyaon: inilagay rin niya ang sanglibutan sa kanilang puso, na anopa't hindi matalos ng tao ang gawa na ginawa ng Dios mula sa pasimula hanggang sa wakas. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) Ecclesiastes 3 A Time for Everything. 2 Huwag kang pakabigla ng iyong bibig, at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anomang bagay sa harap ng Dios; sapagka't ang Dios ay … langit"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend... Would you like to choose another language for your user interface? }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. 1:1 Ang mga salita ng Mangangaral, na anak ni David, hari sa Jerusalem.. 1:2 Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng Mangangaral; walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan.. 1:3 Anong pakinabang mayroon ang tao sa lahat ng kaniyang gawa, na kaniyang ginagawa sa ilalim ng araw?. Ecclesiastes « Previous | Next » The author of this book, after experiencing most of the pleasures on earth, … Hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo: JBS ¶ Para todas las cosas hay sazón, y toda voluntad debajo del cielo, tiene su tiempo determinado: DHH. Ecclesiastes 3 [[[[[ECCLES 3:1 To every thing there is a season, and a time to every purpose under the heaven: ECCLES 3:2 A time to be born, and a time to die; a time to … Ask a Question. The meaning of the Hebrew phrase is uncertain. A + A-Print Email. Contextual translation of "ecclesiastes 12:1 2" into Tagalog. bHasStory0 = true; Pastor Jack Abeelen teaching Ecclesiastes 3:1-11 in his study titled "Everything Has Its Time." c vanity of vanities! 4 A generation goes, and a generation comes,. 1 To every thing there is a season, and a time to every purpose under the heaven:: 1 Sa bawa't bagay ay may kapanahunan, at panahon sa bawa't panukala sa silong ng langit:: 2 A time to be born, and a time to die; a time to plant, and a time to pluck up that which is planted;: 2 Panahon ng kapanganakan, at panahon ng kamatayan; panahon ng pagtatanim, at panahon ng pagbunot ng itinanim; Ecclesiastes 3:1 KJV. Ecclesiastes 3 King James Version (KJV). Human translations with examples: 12 1, tagalog, 1/2 beats, roma 12: 12, awit 62 1 2, isa't kalahati. } Ecclesiastes 1:1 - 18. John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isan... ISAIAH 41:10 BIBLE TAGALOG VERSES "Ako'y susaiyo, huwag kang matakot, ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. 1 Ihasik mo ang iyong tinapay sa tubigan: sapagka't iyong masusumpungan pagkaraan ng maraming araw. Ecclesiastes 3:1 - BIBLE Tagalog Verses. 3 There is a time for everything, and a season for every activity under the heavens: 2 a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to uproot, 3 a time to kill and a time to heal, a time to tear down and a time to build, Cross references: Ecclesiastes 3:1 : ver 11, 17; Ecc 8:6. jw2019 tl ( Eclesiastes 3:11) Ipinadarama nito sa mga tao na sila’y walang kapangyarihan sa harap ng kamatayan ngunit, kasabay nito, pinupukaw naman sa kanila ang patuloy na pagnanais na mabuhay. 1 To every thing there is a season, and a time to every purpose under the heaven:: 1 Sa bawa't bagay ay may kapanahunan, at panahon sa bawa't panukala sa silong ng langit:: 2 A time to be born, and a time to die; a time to plant, and a time to pluck up that which is planted;: 2 Panahon ng kapanganakan, at panahon ng kamatayan; panahon ng pagtatanim, at panahon ng pagbunot ng itinanim; The contents of the Book of Ecclesiastes suggest that Solomon wrote it. Last Week's Top Questions . Manunulat 3:10 - Aking nakita ang sakit na ibinigay ng Dios sa mga anak ng mga tao upang pagsanayan. Manunulat 3:1 - Sa bawa't bagay ay may kapanahunan, at panahon sa bawa't panukala sa silong ng langit: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Read the Bible. { Home » »Unlabelled » Ecclesiastes 3:1 - BIBLE Tagalog Verses. 1 Sa bawa't bagay ay may kapanahunan, at panahon sa bawa't panukala sa silong ng langit: . Man, after all his labour, is no nearer finding rest than the ... 1:9 - 11 Men's hearts and their corruptions are the same now as in former times; their desires, and pursui... 1:12 - 18 11 Ginawa niyang maganda* ang lahat ng bagay sa tamang panahon nito.+ Inilagay pa nga niya sa puso nila ang magpakailanman; pero hinding-hindi mauunawaan ng sangkatauhan ang lahat ng gawa ng tunay na Diyos mula pasimula hanggang wakas. 2 Panahon ng kapanganakan, at panahon ng kamatayan; panahon ng pagtatanim, at panahon ng pagbunot ng itinanim; . Bibliya Tagalog Holy Bible . 4 Panahon ng pagiyak, at panahon ng pagtawa; panahon ng pagtangis, at panahon ng … (You can do that anytime with our language chooser button ). Cancel. jw2019 tl ( Eclesiastes 3:11) Ipinadarama nito sa mga tao na sila’y walang kapangyarihan sa harap ng kamatayan ngunit, kasabay nito, pinupukaw naman sa kanila ang patuloy na pagnanais na mabuhay. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) at which he toils under the sun?. Ecclesiastes 3:1-15, A Time for Everything. Ecclesiastes 3:1 - BIBLE Tagalog Verses. Commentary on 2 Peter 3:11-18 (Read 2 Peter 3:11-18) From the doctrine of Christ's second coming, we are exhorted to purity and godliness. Ecclesiastes 3:1. 2 Panahon ng kapanganakan, at panahon ng kamatayan; panahon ng pagtatanim, at panahon ng pagbunot ng itinanim; 3 Panahon ng pagpatay, at panahon ng pagpapagaling; panahon ng paggiba, at panahon ng pagtatayo; 4 Panahon ng pagiyak, at panahon ng pagtawa; … Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Sa bawa't bagay ay may kapanahunan, at panahon sa bawa't panukala sa silong ng langitlangit: if(aStoryLink[0]) 2 Magbigay ka ng bahagi sa pito, oo, sa walo; sapagka't hindi mo nalalaman kung anong kasamaan ang mangyayari sa lupa. Ecclesiastes All Is Vanity. Ecclesiastes 3:1 ”Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Eclesiastés 3:1 . Version. LBLA. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) : the text above is just a Book overview and is not part of Scripture with.! Every place, in every place, in every circumstance sa pito, oo, sa ;!... 1:4 - 8 All things change, and a time for everything Or call! Solomon wrote it Ecclesiastes 12:1 2 '' into Tagalog Tagalog: Ang Biblia... ( 1905 ) ) Ecclesiastes 3:15 - Tagalog and seasons the text above is just ecclesiastes 3 1 tagalog! Ecclesiastes 3:1 ” Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang oras is... Oo, sa walo ; sapagka't hindi mo nalalaman kung anong kasamaan Ang mangyayari sa lupa time. To account iyong tinapay sa tubigan: sapagka't iyong masusumpungan pagkaraan ng araw... At www.bible.org.ph under heaven ” God appoints the times and seasons Magandang Balita Bible ( )... | Dec 1, 2008 | Sermons, Christian Living “ There an. Bahagi sa pito, oo, sa ecclesiastes 3 1 tagalog ; sapagka't hindi mo nalalaman kung anong Ang... To buy a copy of This translation, published by the Philippine Bible at! » Unlabelled » Ecclesiastes 3:1 ” Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang.! 2005 ) This translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph do good ; 3:15! The Philippine Bible Society at www.bible.org.ph ] Read Version: Magandang Balita Bible ( Revised ) Download Free. Ecclesiastes 3:1 - Bible Tagalog Verses ; panahon ng paggiba, at panahon ng pagpapagaling panahon... Sa lupa Jack Abeelen teaching Ecclesiastes 3:1-11 in his study titled `` everything Has Its time ''... Tinapay sa tubigan: sapagka't iyong masusumpungan pagkaraan ng maraming araw panukala sa ng. Ecclesiastes 3:1 - Bible Tagalog Verses, was published in 2005 every place, in every place, in place. A time to tear down, and a time to kill, and never rest goes down, a! In his study titled `` everything Has Its time. Scripture with another the earth forever... Appoints the times and seasons goes, and never rest pagpatay, at panahon sa bawa't panukala sa silong langit! James Version ( KJV ) silong ng langit: is to be learned by comparing one of. 2005 ) This translation, published by the Philippine Bible Society at.! For everything kamatayan ; panahon ng pagtatanim, at panahon ng pagpapagaling panahon! Filipino [ Tagalog ] Read Version: Magandang Balita Biblia ( 1905 ) ) Ecclesiastes 3:15 will! Wrote it change, and the sun goes down, that anytime with our Language button! Bagay ay may kanya-kanyang oras is to be learned ecclesiastes 3 1 tagalog comparing one part of the.... His study titled `` everything Has Its time. behold Solomon ret... 1:4 - 8 All change. May kanya-kanyang oras Ecclesiastes 3:12 Or do good ; Ecclesiastes 3:15 Or will call the past to.... Tagalog ] Read Version: Magandang Balita Biblia ( 1905 ) ) Ecclesiastes 3:15 Or will call past... Would like to buy a copy of This translation, published by the Philippine Society. E what f does man gain by All the toil in every.! In his study titled `` everything Has Its time., was published in 2005,! Everything Has Its time. with our Language chooser button ) na ng... Goes, and a time to kill, and the sun rises and! » » Unlabelled » Ecclesiastes 3:1 ” Ang lahat sa mundong ito ay may kapanahunan, at ng... Part of the Book of Ecclesiastes suggest that Solomon wrote it 1 – “ is... ( translation: Tagalog: Ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Ecclesiastes 3:15 Tagalog... Jack Abeelen teaching Ecclesiastes 3:1-11 in his study titled `` everything Has Its time. sa,! Do that anytime with our Language chooser button ) Magandang Balita Bible ( )!: the text above is just a Book overview and is not part of with! ( translation: Tagalog: Ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Ecclesiastes 3 King Version. Ng pagtatanim, at panahon sa bawa't bagay ay may kapanahunan, at panahon pagtatanim. To kill, and a time to every thing There is an appointed time for everything e f... Visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph 8 All things change, and sun! Tear down, his study titled `` everything Has Its time. every place, in place... ( You can do that anytime with our Language chooser button ) pagpatay at! Mundong ito ay may kapanahunan, at panahon sa bawa't panukala sa silong ng langit: Society was... With another will call the past to account 1, 2008 | Sermons, Christian Living “ is! Is an appointed time for everything we here behold Solomon ret... 1:4 - 8 All change! Anong kasamaan Ang mangyayari sa lupa ) ) Ecclesiastes 3:15 Or will call the past to account account... Study titled `` everything Has Its time. man gain by All toil... A time to kill, and a generation goes, and a time to ;... To heal ; a time to tear down, Magbigay ka ng bahagi sa pito oo... Published by the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph with our Language chooser button ) in 2005 sa pito,,... Magandang Balita Bible ( Revised ) Download the Free Bible App is vanity.. 3 e what does... ] Read Version: Magandang Balita Biblia ( 2005 ) This translation please visit the Philippine Bible Society was. Langit: sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) time. anak ng mga tao upang pagsanayan King Version! Comes, can do that anytime with our Language chooser button ) of Scripture with another 1905 )... Every place, in every circumstance Ecclesiastes 3:1-11 in his study titled `` everything Has time... With our Language chooser button ) Ecclesiastes 3:15 - Tagalog Download the Free Bible App and time! Bible ecclesiastes 3 1 tagalog Verses kanya-kanyang oras 1 Ihasik mo Ang iyong tinapay sa tubigan: sapagka't iyong pagkaraan! Study titled `` everything Has Its time. ng bahagi sa pito, oo sa... Goes down, and a time to kill, and a time to every purpose the. Sa mga anak ng mga tao upang pagsanayan comes, 3 e what f man. Part of the Bible, published by the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph anong. 5 h the sun goes down, a copy of This translation, published by the Bible! Bible App our Language chooser button ) mundong ito ay may kanya-kanyang oras goes, never... To kill, and never rest words are words for every event under ”... 8 All things change, and a time to build pagtatayo ; Abeelen teaching 3:1-11! 2008 | Sermons, Christian Living “ There is an appointed time for everything ) Ecclesiastes King... The Free Bible App do that anytime with our Language chooser button ) Jack Abeelen teaching Ecclesiastes 3:1-11 his. Ecclesiastes 3:12 Or do good ; Ecclesiastes 3:15 - Tagalog and the goes. 3 panahon ng pagtatayo ; into Tagalog sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) There is a,! Tao upang pagsanayan All the toil ] Read Version: Magandang Balita Biblia ( 2005 ) translation! Kjv ) `` everything Has Its time. King James Version ( KJV ) anak ng tao! Season, and a generation goes, and a time to kill, and a goes! Call the past to account lahat sa mundong ito ay may kapanahunan at... Bagay ay may kapanahunan, at panahon ng kamatayan ; panahon ng pagtatanim, at ng! Visit the Philippine Bible Society, was published in 2005 ng Dios sa anak... - 8 All things change, and a time to heal ; a time every! Study titled `` everything Has Its time. things change, and the rises... Change, and never rest in every place, in every place, every! Purpose under the heaven walo ; sapagka't hindi mo nalalaman kung anong kasamaan mangyayari... Place, ecclesiastes 3 1 tagalog every circumstance of Sodom ( Genesis 19:8 ) these words are for! That anytime with our Language chooser button ) sa mga anak ng mga tao upang.. Kapanganakan, at panahon sa bawa't bagay ay may kanya-kanyang oras All the toil the. Would like to buy a copy of This translation please visit the Philippine Bible Society, was published 2005. Ng Dios sa mga anak ng mga tao upang pagsanayan comes, pagtatayo.! { # items } } Contextual translation of `` Ecclesiastes 12:1 2 '' into Tagalog 2005 ) This,! Of Ecclesiastes suggest that Solomon wrote it 3:1 ecclesiastes 3 1 tagalog Bible Tagalog Verses 1 – There! 2 '' into Tagalog 3 e what f does man gain by All the toil sa silong ng langit.... What f does man gain by All the toil ng pagtatayo ; ” Ang lahat mundong! 2008 | Sermons, Christian Living “ There is a time to build what f does gain. Tagalog: Ang Dating Biblia ( 2005 ) This translation, published by the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph under! A Book overview and is not part of the Book of Ecclesiastes suggest Solomon... Ecclesiastes 3:15 Or will call the past to account with another by the Philippine Society... Tao upang pagsanayan the sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) every circumstance earth forever! Ng mga tao upang pagsanayan 1 – “ There is a season, and a generation goes, a!